Přihlášení

Registrovat

pravidla používání webových stránek tg3cz.eu a tg3cz.8u.cz


Používáním tohoto webu souhlasíte s těmito pravidly (v opačném případě prosíme opusťte tento web):

COOKIES:
Soubory cookies jsou krátké textové soubory s malým množstvím dat, které anonymizovaně ukládají informace ve vašem prohlížeči. Při Vaší další návštěvě webu se stránky přizpůsobí předchozímu prohlížení a Vaš čas strávený prohlížením bude příjemnější. Naše internetové stránky využívají údaje získané prostřednictvím cookies k marketingovým účelům, monitoringu provozu a k analýze s cílem zajistit uživatelsky přívětivé prostředí.
Cookies se dělí na dočasné a trvalé. Dočasné jsou uloženy ve vašem zařízení jen do ukončení relace. Umožňují uchovávání informací při přecházení z jedné webové stránky na druhou a eliminují potřebu opakovaného zadávání některých údajů. Trvalé cookies pomáhají určit, zda z Vašeho zařízení již proběhla předchozí návštěva webu, nicméně neumožňují identifikovat jakkoliv identifikovat Vás osobně. Příslušná data se ukládají zcela anonymizovaně a nepojí se s žádnými dalšími informacemi.
Údaje automaticky získané prostřednictvím souborů cookies jsou osobními údaji ve smyslu platných zákonů. Souhlas k jejich automatickému zpracování dáváte vždy tím, že nastavením Vašeho prohlížeče umožňujete jejich ukládání do koncového zařízení. Provozovatel těchto stránek nemá žádnou kontrolu, ani odpovědnost nad automatizovaným zpracováním těchto osobních údajů, či ukládání do koncového zařízení uživatele. Pokud si nepřejete, aby byly Vaše údaje tímto způsobem zpracovávány, je třeba toto zakázat v nastavení Vašeho prohlížeče. Pokud cookies deaktivujete, ztratíte možnost využívat na plno naše webové stránky.

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI PROVOZOVATELE A MAJITELE STRÁNEK:
Obsah internetových stránek www.tg3cz.eu a www.tg3cz.8u.cz má pouze informativní a nezávazný charakter. Provozovatel, ani majitel neručí za správnost a úplnost informací na těchto internetových stránkách. Zveřejnění jakýchkoliv údajů a informací na těchto stránkách, s výjimkou těchto podmínek, nemá povahu žádného právního úkonu směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi provozovatelem a uživatelem, pokud nebude v jednotlivých případech výslovně uveden jinak.
Provozovatel může kdykoliv bez předchozího upozornění provádět změny informací na těchto stránkách.
Provozovatel, ani majitel stránek www.tg3cz.eu a tg3cz.8u.cz nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv případné škody, které uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s používáním internetových stránek www.tg3cz.eu a tg3cz.8u.cz.
Provozovatel také nenese žádnou odpovědnost za reklamu, popř. jinou formu propagace prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím stránek www.tg3cz.eu a tg3cz.8u.cz.
Provozovatel dále nenese žádnou odpovědnost za obsah www stránek patřících třetím subjektům, které lze navštívit prostřednictvím stránek www.tg3cz.eu a tg3cz.8u.cz.
Na obsah tohoto webu vytvořený provozovatelem, kromě odkazů na (stránky, videa atp.) třetích stran se vztahují autorská práva a všechna tato práva jsou vyhrazena! Bez souhlasu provozovatele stránek je zakázáno šířit, měnit či jakkoliv jinak zacházet s obsahem stránek na který se autorská práva vztahují, kromě použítí obsahu pro vlastní potřebu (např. stažení češtiny a využití pro hru).

Tento web obsahuje možnost registrace (jména, hesla a emailové adresy). Provozovatel ani majitel těchto stránek, nenese žádnou odpovědnost za případné zneužití těchto dat 3tí osobou.
Provozovatel, ani majitel těchto webových stránek nezpracovává osobní ůdaje osob, použité při registraci, tyto údaje slouží pouze k využívání fukcí těchto webových stránek, každým jednotlivým uživatelem, který údaje na těchto webových stránkach dobrovolně a vědomě použil, provozovatel stránek se dále zavazuje, že nebude nijak šířit, zpracovávat, či zneužívat údaje použité jakýmkoliv uživatelem, při registraci na webové stránky.
Hesla používaná při registraci uživatelem stránek, jsou šifrovaná a provozovatel k nim nemá přístup, přesto důrazně doporučujeme používat unikátní heslo, které uživatel nikde jinde nepoužívá a používat nebude, aby se předešlo nepatrné možnosti odcizení hesla 3tí stranou (hackerem, virem v uživatelově zařízení atp.).
POZOR: Své heslo nikdy nikomu nesdělujte, neposílejte, neukazujte!! Provozovatel stránek hesla uživatelů nikdy nepotřebuje, nezná a nevyžaduje!!!

Jakýkoliv soubor nahraný na tento web v sekci "ke stažení" neobsahuje žádný virus, malware, ani jiný škodlivý kód.

VLOŽENÝ OBSAH Z DALŠÍCH WEBŮ
Příspěvky na těchto stránkách mohou obsahovat vložený obsah (například videa, obrázky, články atd.). Vložený obsah z jiných webových stránek se chová stejným způsobem, jako kdyby návštěvník navštívil jiný web. Tyto webové stránky mohou shromažďovat data o uživateli, používat soubory cookies, vkládat další sledování od třetích stran a sledovat interakci uživatele s tímto vloženým obsahem, včetně sledování interakce s vloženým obsahem, pokud má uživatel účet a je přihlášen na danou webovou stránku.

ZPŮSOB POUŽÍVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK
Uživatel se zavazuje, že se při používání těchto stránek bude řídit předpisy platnými na území České republiky, dobrými mravy a těmito podmínkami a nebude jakkoliv poškozovat dobré jméno provozovatele ani ostatní uživatele. Uživatel se zavazuje, že zejména nebude:
Zasahovat do bezpečnosti, technické podstaty nebo obsahu internetových stránek www.tg3cz.eu a tg3cz.8u.cz, nebo je jinak zneužívat.
Zasahovat do používání těchto stránek ze strany jiných uživatelů.
Využívat stránky pro rozesílání nevyžádaných zpráv (spam), řetězových zpráv.
Zasílat na tyto stránky zprávy obsahující viry nebo jakékoliv nebezpečné či škodlivé programy.
Vytvářet falešné zprávy (fake) za účelem falšování identity odesílatele či se pokoušet proniknout na účet jiných uživatelů.
Pokoušet se získat přístup k těm částem stránek www.tg3cz.eu a tg3cz.8u.cz, které jsou vyloučeny z používání veřejnosti.
šířit na těchto internetových stránkách zprávy či materiály porušující právní předpisy České republiky.


Závěrečná ustanovení:
Tyto podmínky je provozovatel oprávněn kdykoliv změnit.
Podmínky používání stránek jsou účinné dnem jejich zveřejnění. Podmínky byly zveřejněny dne 10. 7. 2021.